Tôi đã bắt đầu con đường nhiếp ảnh của mình từ năm 2013, nhưng mãi đến năm 2016 tôi mới định hướng được hướng đi chuyên nghiệp trên con đường này. Và  10  năm  là một quãng  đường  rất  dài  với rất nhiều  thăng  trầm .  Thi thoảng trong khoảng thời gian hiện tại, tôi ngồi lại và nghĩ về sự nghiệp của mình, xâu  chuỗi những  công  việc của  tôi trong  quá  khứ, nghĩ  về  những  đồng  nghiệp và  đối  tác của  mình,  tôi  nhận  ra  những điều đó đã  giúp  tôi  nhiều  như  thế  nào  trong  công  việc  hiện tại.

Trong lúc những người bạn của tôi học  hành  trên  giảng  đường  Đại  Học, Xem  thêm...

Untitled photo
  Powered by Google TranslateTranslate
 • Basilico Italian Restaurant Photography & Styling by hadivisual.com
 • Lamant Coffee Photography & Styling By Rustokitchen
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Dilma Cinemagraph Photography & Styling by hadivisual.com
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Lamant Coffee Photography & Styling By Rustokitchen
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • The Lock Coffee Photography by hadivisual.com
 • Zumwhere Restaurant Photography & styling by hadivisual.com
 • Untitled photo
 • The Lock Coffee Photography by hadivisual.com
 • Lamant Coffee Photography & Styling By Rustokitchen
 • Zumwhere Restaurant Photography & styling by hadivisual.com
 • Intercontinental Sai Gon Food Photography & Styling by Hadivisual.com
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Market 39 Restaurant Photographer by Hadivisual.com
 • Untitled photo
 • Basilico Italian Restaurant Photography & Styling by hadivisual.com
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Mooncake Photography & Styling by Hadivisual.com
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Yuchu Restaurant Photography & Styling By Rustokitchen.com
 • Untitled photo
 • Effoc Coffee Commercial Photography & styling by Rustokitchen
 • Lamant Coffee Photography & Styling By Rustokitchen
 • Lamant Coffee Photography & Styling By Rustokitchen
 • Chụp hình thức ăn bánh Âu NewWorld Hotel
 • Untitled photo
Powered by SmugMug Owner Log In
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate